• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนสิงหาคม 2563
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,572,490        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนสิงหาคม 2563
        ชาย: 43,981  คน  
        หญิง: 48,936  คน  
        ยอดรวม: 92,917  คน  
        ชาวไทย: 71,240  คน  
        ชาวต่างชาติ: 2,263  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 10,937  คน  
        นักบวช: 921  คน  
        แขกทางราชการ: 7,556  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนสิงหาคม 2563
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา34,205
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย11,199
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง10,201
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย5,434
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี4,932
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน