• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนตุลาคม 2564
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,688,291        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนตุลาคม 2564
        ชาย: 47,871  คน  
        หญิง: 51,995  คน  
        ยอดรวม: 99,866  คน  
        ชาวไทย: 77,604  คน  
        ชาวต่างชาติ: 3,682  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 10,619  คน  
        นักบวช: 1,306  คน  
        แขกทางราชการ: 6,655  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนตุลาคม 2564
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา22,158
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง22,121
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย7,847
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี6,606
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร4,843
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน