• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกันยายน 2563
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,584,774        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกันยายน 2563
        ชาย: 163,672  คน  
        หญิง: 183,646  คน  
        ยอดรวม: 347,318  คน  
        ชาวไทย: 225,435  คน  
        ชาวต่างชาติ: 7,865  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 63,845  คน  
        นักบวช: 2,763  คน  
        แขกทางราชการ: 47,410  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกันยายน 2563
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา99,910
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย50,381
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง35,213
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี14,209
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย12,688
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน