• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนเมษายน 2562
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,482,586        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนเมษายน 2562
        ชาย: 171,740  คน  
        หญิง: 182,891  คน  
        ยอดรวม: 354,631  คน  
        ชาวไทย: 147,689  คน  
        ชาวต่างชาติ: 81,376  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 42,476  คน  
        นักบวช: 5,009  คน  
        แขกทางราชการ: 78,081  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนเมษายน 2562
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา120,652
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง105,700
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย39,730
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี16,806
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช11,120
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน