• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมกราคม 2563
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,533,293        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมกราคม 2563
        ชาย: 252,025  คน  
        หญิง: 279,133  คน  
        ยอดรวม: 531,158  คน  
        ชาวไทย: 184,887  คน  
        ชาวต่างชาติ: 152,533  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 114,570  คน  
        นักบวช: 4,366  คน  
        แขกทางราชการ: 74,802  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนมกราคม 2563
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา186,116
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง64,735
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย61,460
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร20,676
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช17,000
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน