• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมีนาคม 2563
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,546,124        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมีนาคม 2563
        ชาย: 152,558  คน  
        หญิง: 167,075  คน  
        ยอดรวม: 319,633  คน  
        ชาวไทย: 127,401  คน  
        ชาวต่างชาติ: 62,194  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 55,897  คน  
        นักบวช: 3,105  คน  
        แขกทางราชการ: 71,036  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนมีนาคม 2563
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา77,840
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี64,176
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย28,775
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย26,887
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง23,408
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน