• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมิถุนายน 2564
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,663,441        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมิถุนายน 2564
        ชาย: 11,042  คน  
        หญิง: 11,961  คน  
        ยอดรวม: 23,003  คน  
        ชาวไทย: 18,271  คน  
        ชาวต่างชาติ: 736  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 1,736  คน  
        นักบวช: 346  คน  
        แขกทางราชการ: 1,914  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนมิถุนายน 2564
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา7,181
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย2,067
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง1,783
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร1,612
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช1,335
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน