• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมิถุนายน 2562
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,494,660        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมิถุนายน 2562
        ชาย: 153,062  คน  
        หญิง: 163,597  คน  
        ยอดรวม: 316,659  คน  
        ชาวไทย: 140,946  คน  
        ชาวต่างชาติ: 95,970  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 47,251  คน  
        นักบวช: 4,437  คน  
        แขกทางราชการ: 28,055  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนมิถุนายน 2562
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา129,875
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย31,550
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง25,798
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช15,057
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร13,525
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน