• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนสิงหาคม 2561
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,432,750        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนสิงหาคม 2561
        ชาย: 218,761  คน  
        หญิง: 236,044  คน  
        ยอดรวม: 454,805  คน  
        ชาวไทย: 154,304  คน  
        ชาวต่างชาติ: 153,639  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 97,278  คน  
        นักบวช: 2,905  คน  
        แขกทางราชการ: 46,679  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนสิงหาคม 2561
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา240,352
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย73,888
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง24,147
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา16,259
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี13,347
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน