• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนธันวาคม 2563
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,607,789        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนธันวาคม 2563
        ชาย: 121  คน  
        หญิง: 177  คน  
        ยอดรวม: 298  คน  
        ชาวไทย: 134  คน  
        ชาวต่างชาติ: 3  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 150  คน  
        นักบวช: 1  คน  
        แขกทางราชการ: 10  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนธันวาคม 2563
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา181
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช99
หอวชิราวุธานุสรณ์10
หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ8
กองโบราณคดีใต้น้ำ0
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน