• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมิถุนายน 2561
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,419,300        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมิถุนายน 2561
        ชาย: 151,291  คน  
        หญิง: 166,830  คน  
        ยอดรวม: 318,121  คน  
        ชาวไทย: 145,101  คน  
        ชาวต่างชาติ: 80,333  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 56,727  คน  
        นักบวช: 3,491  คน  
        แขกทางราชการ: 32,469  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนมิถุนายน 2561
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา156,693
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย28,260
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง19,032
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์18,833
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช11,304
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน