• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2564
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,641,993        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2564
        ชาย: 59,366  คน  
        หญิง: 59,813  คน  
        ยอดรวม: 119,179  คน  
        ชาวไทย: 79,169  คน  
        ชาวต่างชาติ: 2,472  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 25,027  คน  
        นักบวช: 1,676  คน  
        แขกทางราชการ: 10,835  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกุมภาพันธ์ 2564
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา27,229
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง12,745
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย9,328
สำนักหอสมุดแห่งชาติ6,657
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย5,880
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน