• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนสิงหาคม 2562
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,505,630        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนสิงหาคม 2562
        ชาย: 232,272  คน  
        หญิง: 256,176  คน  
        ยอดรวม: 488,448  คน  
        ชาวไทย: 170,227  คน  
        ชาวต่างชาติ: 182,826  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 84,664  คน  
        นักบวช: 2,928  คน  
        แขกทางราชการ: 47,803  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนสิงหาคม 2562
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา225,298
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย60,487
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์31,811
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง29,288
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร18,163
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน