• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนธันวาคม 2562
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,526,009        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนธันวาคม 2562
        ชาย: 50,833  คน  
        หญิง: 58,811  คน  
        ยอดรวม: 109,644  คน  
        ชาวไทย: 45,422  คน  
        ชาวต่างชาติ: 31,759  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 26,713  คน  
        นักบวช: 791  คน  
        แขกทางราชการ: 4,959  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนธันวาคม 2562
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา45,890
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร21,592
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย10,945
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย6,056
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา3,700
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน