• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนพฤษภาคม 2564
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,657,452        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนพฤษภาคม 2564
        ชาย: 1,858  คน  
        หญิง: 3,168  คน  
        ยอดรวม: 5,026  คน  
        ชาวไทย: 3,962  คน  
        ชาวต่างชาติ: 64  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 284  คน  
        นักบวช: 73  คน  
        แขกทางราชการ: 643  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนพฤษภาคม 2564
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร1,910
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง872
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย595
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี292
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา218
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน