• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมกราคม 2564
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,629,642        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนมกราคม 2564
        ชาย: 41,785  คน  
        หญิง: 45,969  คน  
        ยอดรวม: 87,754  คน  
        ชาวไทย: 59,595  คน  
        ชาวต่างชาติ: 1,771  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 10,685  คน  
        นักบวช: 761  คน  
        แขกทางราชการ: 14,942  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนมกราคม 2564
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา16,651
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง14,952
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย12,132
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร4,214
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร4,141
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน