• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกรกฎาคม 2564
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,671,274        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกรกฎาคม 2564
        ชาย: 10,636  คน  
        หญิง: 9,867  คน  
        ยอดรวม: 20,503  คน  
        ชาวไทย: 14,586  คน  
        ชาวต่างชาติ: 709  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 2,237  คน  
        นักบวช: 519  คน  
        แขกทางราชการ: 2,452  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกรกฎาคม 2564
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง2,450
สำนักหอสมุดแห่งชาติ2,050
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร1,950
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา1,619
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย1,542
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน