• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนธันวาคม 2561
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,456,759        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนธันวาคม 2561
        ชาย: 112,301  คน  
        หญิง: 122,801  คน  
        ยอดรวม: 235,102  คน  
        ชาวไทย: 103,977  คน  
        ชาวต่างชาติ: 44,761  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 58,416  คน  
        นักบวช: 2,988  คน  
        แขกทางราชการ: 24,960  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนธันวาคม 2561
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา59,895
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง46,549
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย39,509
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี11,558
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช10,836
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน