• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนตุลาคม 2561
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,445,647        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนตุลาคม 2561
        ชาย: 205,196  คน  
        หญิง: 221,430  คน  
        ยอดรวม: 426,626  คน  
        ชาวไทย: 207,755  คน  
        ชาวต่างชาติ: 104,115  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 67,074  คน  
        นักบวช: 3,146  คน  
        แขกทางราชการ: 44,536  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนตุลาคม 2561
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา190,113
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย65,594
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง42,086
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี23,789
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช13,073
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน