• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนตุลาคม 2563
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,594,735        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนตุลาคม 2563
        ชาย: 115,492  คน  
        หญิง: 127,965  คน  
        ยอดรวม: 243,457  คน  
        ชาวไทย: 138,821  คน  
        ชาวต่างชาติ: 6,946  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 42,680  คน  
        นักบวช: 2,520  คน  
        แขกทางราชการ: 52,490  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนตุลาคม 2563
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา55,984
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย47,058
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง32,991
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี11,869
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร9,719
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน