• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนพฤษภาคม 2563
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,555,208        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนพฤษภาคม 2563
        ชาย: 7,428  คน  
        หญิง: 7,806  คน  
        ยอดรวม: 15,234  คน  
        ชาวไทย: 13,205  คน  
        ชาวต่างชาติ: 462  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 768  คน  
        นักบวช: 137  คน  
        แขกทางราชการ: 662  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนพฤษภาคม 2563
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา6,311
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง1,419
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย1,317
หมู่บ้านฮอลันดา สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา889
อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์742
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน