• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนเมษายน 2562
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,483,430        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนเมษายน 2562
        ชาย: 196,295  คน  
        หญิง: 209,073  คน  
        ยอดรวม: 405,368  คน  
        ชาวไทย: 169,500  คน  
        ชาวต่างชาติ: 96,653  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 48,469  คน  
        นักบวช: 5,952  คน  
        แขกทางราชการ: 84,794  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนเมษายน 2562
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา138,367
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง107,693
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย49,498
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี20,881
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช12,555
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน