• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกรกฎาคม 2563
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,564,626        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกรกฎาคม 2563
        ชาย: 40,863  คน  
        หญิง: 46,799  คน  
        ยอดรวม: 87,662  คน  
        ชาวไทย: 72,443  คน  
        ชาวต่างชาติ: 5,669  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 5,457  คน  
        นักบวช: 1,549  คน  
        แขกทางราชการ: 2,544  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกรกฎาคม 2563
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา36,131
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง17,294
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย8,195
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี5,925
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร4,057
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน