• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนตุลาคม 2562
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,517,368        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนตุลาคม 2562
        ชาย: 187,475  คน  
        หญิง: 204,676  คน  
        ยอดรวม: 392,151  คน  
        ชาวไทย: 196,362  คน  
        ชาวต่างชาติ: 85,407  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 75,211  คน  
        นักบวช: 2,954  คน  
        แขกทางราชการ: 32,217  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนตุลาคม 2562
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา136,978
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร64,816
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย45,364
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง31,500
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี16,863
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน