• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2562
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,471,104        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2562
        ชาย: 127,227  คน  
        หญิง: 142,917  คน  
        ยอดรวม: 270,144  คน  
        ชาวไทย: 70,293  คน  
        ชาวต่างชาติ: 30,848  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 75,858  คน  
        นักบวช: 1,557  คน  
        แขกทางราชการ: 91,588  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกุมภาพันธ์ 2562
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี94,685
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย38,314
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง28,680
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย18,837
สำนักหอสมุดแห่งชาติ9,723
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน