• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกันยายน 2564
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,680,921        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกันยายน 2564
        ชาย: 9,347  คน  
        หญิง: 9,887  คน  
        ยอดรวม: 19,234  คน  
        ชาวไทย: 13,565  คน  
        ชาวต่างชาติ: 180  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 2,282  คน  
        นักบวช: 175  คน  
        แขกทางราชการ: 3,032  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกันยายน 2564
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง5,745
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย2,928
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร2,250
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ1,253
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย956
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน