• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนเมษายน 2564
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,652,391        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนเมษายน 2564
        ชาย: 62,540  คน  
        หญิง: 70,683  คน  
        ยอดรวม: 133,223  คน  
        ชาวไทย: 47,734  คน  
        ชาวต่างชาติ: 1,526  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 46,017  คน  
        นักบวช: 1,068  คน  
        แขกทางราชการ: 36,878  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนเมษายน 2564
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง43,718
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย19,083
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา9,607
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี7,306
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย6,571
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน