• ผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2563
  • ข้อมูลสรุป
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์    
        คุณเข้ามาเป็นคนที่: 6,539,871        
 
  จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน - เดือนกุมภาพันธ์ 2563
        ชาย: 266,353  คน  
        หญิง: 281,490  คน  
        ยอดรวม: 547,843  คน  
        ชาวไทย: 186,379  คน  
        ชาวต่างชาติ: 169,054  คน  
        นักเรียน/นักศึกษา: 140,238  คน  
        นักบวช: 4,627  คน  
        แขกทางราชการ: 47,545  คน  
  • จำนวนผู้เข้าใช้/เข้าชม หน่วยงาน (5 อันดับแรก) - เดือนกุมภาพันธ์ 2563
หน่วยงานผู้เข้าใช้/เข้าชม
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา215,357
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย67,142
อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง49,678
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี22,513
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย21,406
                                                                                    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2559 กรมศิลปากร                                                                คู่มือการใช้งาน